Monday, December 24, 2007

Tuesday, December 18, 2007

svetwee nikolaholden caulfield, nadjunak iz onoliko obožavanog romana, i a@superstudio, antijunak iz savršeno nepoznatog narativa...


i inače su se utrkivali u slaboj poseti, a u sredu 19/12/2007 stvari postaju još dramatičnije! okršaj titana: u krajnje mračnom uglu ova dvojica. u *navodno* svet(l)om uglu - svetwee nikola, koga prati reputacija jednog od najpopularnijih exponenata opijuma za mase.

bespoštedna borba za svakog posetioca.
ništa posno. twee + norse + power + pop.

i! pub brod

29. novembra 36

sreda, 19/12/2007

2000-0200


holden caulfield i a@superstudio.

dođi. budi treći.

Tuesday, December 11, 2007pub brod *29. novembra* 36
sreda, 12/12/07
20:00-02:00 (zev)

superstudiozno 001:
sad elaborate music

all things power. all things indie. all things pop.

prepoznajte tematske celine:
//polarna svetlost//
//ovo (ni)su the smiths//
//tied to the nineties//
//sad bastard music//
//these shoes were made for gazing//

šta je ostalo od kocepta po kome je a@superstudio trebalo da pušta *isključivo* monster hitove?
proverite tamo i tada.